BETA

Обучения
IPT курс: Въведение в Spring 5: Hibernate, Spring MVC, WebFlux и REST
ПРЕДСТОЯЩИ Събития

QA's vs Developers Epic Battle
ДАТА: 11.12.2017

ПРЕДСТОЯЩИ Обучения

IPT курс: Въведение в Spring 5: Hibernate, Spring MVC, WebFlux и REST


Курсът на IPT – Intellectual Products & Technologies "Въведение в Spring 5: Hibernate, Spring MVC, WebFlux и REST" запознава с разработката на SOA и уеб приложения, използвайки платформа Spring 5.

Основните теми са: Inversion of Control (IoC) и Dependency Injection (DI), ресурси, валидация, Spring Expression Language (SpEL), AOP, JDBC, ORM с Hibernate, транзакции, JMS, AMQP с RabbitMQ, RESTful уеб услуги, Web MVC, мониторинг и тестване.

Тренингът е насочен към Java разработчици с практически опит с разработка на сървърни и уеб приложения.

Цената е 420 лв за 36 астр. часа, разпределени в 9 дни събота и неделя, при сформирана група от поне 4 участници.

Онлайн заявка за участие се подава от http://iproduct.org/schedule/

 

 


КОГА: 20.01.2018

МЯСТО: ул. Слатинска, бл. 44

Траян Илиев

Траян Илиев е Oracle® сертифициран Java програмист с 15 годишен опит, разработчик на end-to-end reactive fullstack приложения с ES6/7, TypeScript, Angular, React и Vue, 12+ години опит като IT трейнър за международни софтуерни компании. Има множество презентации на Voxxed Days, jPrime, jProfessionals, BGOUG, BGJUG, DEV.BG на теми като SOA & REST (JAX-RS, Microservices), Spring 5 и Spring Reactor, Java EE 7, CDI, Angular, React, Redux, high-performance Java programming.