BETA

Събития
Django Bulgaria Winter meetup




ПРЕДСТОЯЩИ Събития

Django Bulgaria Winter meetup


На 10-ти декември от 18:30 часа, българската Django общност се събира за месечна среща.


Темата, която ще бъде представена е "Building a simple serverless Python application on AWS", от софтуерния разработчик Венцислав Ташев.


По време на сесията си той ще разработи изцяло serverless Python приложение на платформата AWS, използвайки S3, Lambda и API Gateway. Ще използва и IAM service за да демонстрира как различни AWS услуги могат да комуникират помежду си. AWS Systems Manager (SSM) service също ще влезе в употреба за да се запазят важни за приложението данни на сигурно място.


Ако тази практическа сесия е интересна за вас, включете се в онлайн срещата.

За безплатна регистрация посетете: https://hopin.com/events/django-bulgaria-6th-2020-meetup

 

Повече информация за Django Bulgaria общността можете да откриете на Meetup и Facebook.  


КОГА: 10.12.2020

МЯСТО: Онлайн

ВХОД: СВОБОДЕН

Хак България

Хак България е школа по програмиране, която дава нужната практическа и теоритична подготовка за започване на работа. Моделът за учене и преподаване стъпва върху обърнатата класна стая - писането на код е задължение, а лекциите са за домашно.