BETA

ЗА НАС
ПРЕДСТОЯЩИ Събития

Polyglot 4 KOTLIN
ДАТА: 16.10.2024

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ


Този документ съдържа условията за ползване на сайта ITeventZ.bg. Ако не сте съгласни и не приемете тези условия, моля, не ползвайте този сайт. Тези условия могат да се променят по всяко време от екипа на ITeventZ.bg, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в ITeventZ.bg. Условията за ползване ще бъдат публикувани на адрес: http://www.iteventz.bg/terms.

Приемайки настоящите условия, потребителите се съгласяват, че публикуваните контакти на физически лица и фирми могат да бъдат използвани във връзка с публикуване на информация за събития, обучения, стажове, новини и коментари.

 

1.    Общи условия

1.1. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, след като интернет сайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

1.2. Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка, рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта ITeventZ.bg, както и изпращане на съдържание към администраторите на сайта за публикуване.

1.2. ITeventZ.bg не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието.

1.3. ITeventZ.bg не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

1.4. ITeventZ.bg не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

 

2.    Съдържание на ITeventZ.bg

2.1. ITeventZ.bg събира на едно място информация за обучения, конференции и стажове, както и новини и мнения от областта на информационните технологии. Съдържанието, допустимо в сайта е свързано с ИТ индустрията.

2.2. Съдържанието в сайта e собственост на IteventZ.bg и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Правото на свободен достъп на потребители не включва правото да се копира, променя, продава или показва информация, материали и ресурси от този сайт с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

2.3. ITeventZ.bg може да препубликува новини и коментари, публикувани в други сайтове, само с изричното съгласие на техните автори и публикуване на линковете, където първоначално са били публикувани тези материали.

 

3.    Регистрация на потребителски профил и публикуване на информация

3.1. Потребителите декларират, че данните предоставени от тях при регистрацията са верни и достатъчни. В случай на съществуващо несъответствие в данните, потребителите се задължават да прекратят ползването на сайта, до отстраняване на несъответствието.

3.2. Потребителите декларират, че представляват или са упълномощени от организацията лица.

3.3. Потребителите декларират, че всички публикувани от тях обяви са за реални и актуални събития, обучения и стажове.

3.4. Потребителите се съгласяват, че ще използват ITeventZ.bg в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство. Съдържанието, което публикуват потребителите не може да съдържа:
•    материали, които нарушават или не зачитат основни човешки, интелектуални или публични права;
•    каквото и да било текстове и изображения със сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, които биха могли да поставят в неудобно положение или да оскърбят трето лице;
•    информация, съдържаща вируси или информация, предназначена да причинява щети, загуби от намеса или разрушаване на системата и базата данни на този сайт;
•    препратки към сайтове с цел реклама;

 

4.    Записване за елекронен бюлетин

4.1. С имейл бюлетина ние Ви информираме за актуалните събития, публикувани в сайта ITeventZ.bg. Ако сте абонирани, ще получавате съобщения на Вашият имейл не повече от 1-2 пъти в месеца. Можете лесно да се абонирате, както и да се отпишете да не получавате тези съобщения.

4.2. Ние защитаваме Вашата лична информация в съответствие с поверителността и защитата на личните данни.


5.    Права и задължения на ITeventZ.bg

5.1. Информацията, изисквана при регистрация в ITeventZ.bg, се използва само за предоставяните в сайта услуги. ITeventZ.bg се задължава да не предоставя тази информация на трети страни.

5.2. ITeventZ.bg запазва правото си да предоставя информация в кумулативен вид (под формата на статистика), непозволяващ идентификация.

5.3. ITeventZ.bg запазва правото си да откаже или прекрати предоставяната услуга, когато има подозрения за нарушаване условията на ползване.

5.4. ITeventZ.bg има право да се свърже с потребителите, изпратили обява за събитие, обучение, или стаж за доуточняване на съдържанието на обявата. ITeventZ.bg има право да се свържи с потребителите, изпратили статия или мнение с доуточняващи въпроси или корекции.

5.5. ITeventZ.bg си запазва правото да отстрани или поиска редактирането на съдържание, което по своя преценка счита за неприемливо.

5.6. ITeventZ.bg си запазва правото да откаже предоставяната услуга или да прекрати потребителски акаунт, когато има подозрения за нарушаване условията на ползване.

 

Форма за контакт