BETA

Събития
IT Турнето - издание RuseConf 2022
ПРЕДСТОЯЩИ Събития

Polyglot 4 KOTLIN
ДАТА: 16.10.2024

IT Турнето - издание RuseConf 2022


RuseConf е техническа конференция, част от IT Турнето - пътуващи из България конференции, инициирани от група ентусиасти.


КОГА: 24.09.2022

МЯСТО: Зала 2.101, Русенски Университет "Ангел Кънчев"

ВХОД: Вход свободен

Кафе

10:50  Откриване

11:00  Building a CI/CD System with GitHub Actions - Светлин Наков

11:50  AWS Cloud and DevOps Engineer - demystified - Тодор Тодоров

12:40  HashiCorp Nomad: Orchestration Made Easy - Вихрен Ганев

13:20  Обяд

14:30  State of JavaScript tooling in 2022 - Александър Кондов

15:20  Tailwind - a utility-first CSS framework for rapid UI development - Даяна Илиева

16:00  Почивка

16:20  Софтуерни приложения за управление на производствени процеси - Камен Кръстев

17:10  Да изтестваш за 60 секунди - Петър Събев

18:00  Lightning talks (6 slots)

18:30  Закриване

20:00  Афтър парти

22:00  Афтър-афтър парти