BETA

Събития
ЕЛЕКТРОНИКА 2018
ПРЕДСТОЯЩИ Събития

ПРЕДСТОЯЩИ Обучения

ЕЛЕКТРОНИКА 2018


В НДНТ в София ще се проведе Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2018 (IEEE Conference Record Number 44534). По време на конференцията е организирана изложба и студентски кариерен форум. Работни езици на конференцията са български и английски.

Национален дом на науката и техниката София, ул. Раковски №108
организирана от
Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), 
Техническия университет – София,
IEEE българската секция,
и Факултета по Електронна техника и технологии при ТУ – София


със съдействието на:
Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България,
Българската академия на науките (БАН),
Техническия университет – Варна,
Техническия университет – Габрово,
Русенския университет „Ангел Кънчев”,
VDE - Германия и
водещи фирми в областта на електрониката.

Одобрените доклади, изпълняващи изискванията на конференцията ще се публикуват в IEEE Xplore® Digital Library.

Авторите са поканени да изпратят доклади по посочените по-долу теми. Всеки автор може да участва в най-много три доклада. Две страници разширено резюме за всеки доклад трябва да бъде подадено заедно със заявката за участие. То трябва да съдържа заглавието на доклада, авторите и информацията за контакт, кратко резюме, ключови думи, основното съдържание на доклада и литература. Всяко разширено резюме ще бъде рецензирано от двама рецензенти. Приетите и представени доклади ще бъдат публикувани в CD сборник на конференцията и предадени на цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus и Web of Science.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
• Биомедицинско инженерство
• Схеми и системи
• Образователни технологии
• Измервания в електрониката
• Индустриална електроника
• Информационни и комуникационни технологии
• Микроелектроника и оптоелектроника
• Силова електроника

Сайт на ЕЛЕКТРОНИКА 2018: https://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=28
Покана за ЕЛЕКТРОНИКА 2018


КОГА: 17.05.2018

МЯСТО: НДНТ

ВХОД: 300