BETA

Събития
Интелектуалната собственост в софтуерната индустрия: Стратегии за закрила
ПРЕДСТОЯЩИ Събития

AWS Sofia 2019
ДАТА: 11.05.2019

ПРЕДСТОЯЩИ Обучения

Интелектуалната собственост в софтуерната индустрия: Стратегии за закрила


Събитие, което ще Ви помогне да се ориентирате в морето от правни норми за закрила на софтуера на българския и международния пазар. 

Защо да присъствате на събитието:
• ще се запознаете с различните начини за закрила на софтуера: чрез патент, като обект на авторско право или чрез законодателството срещу нелоялна конкуренция;
• ще имате възможност дискутирате конкретни казуси по закрила на софтуера и решения на съдебни спорове в бранша;
• ще чуете как законодателството по интелектуална собственост директно засяга обратния инженеринг, използването на приложно-програмен интерфейс на трети страни (API), използването и предоставянето на облачни услуги.

За кого е събитието:
• ако сте програмист, който разработва софтуер – събитието може да Ви помогне да избегнете нарушения на права или да защитите собствения си продукт от неправомерно използване;
• ако сте мениджър на компания, която разработва софтуерни продукти -силното портфолио на права на интелектуална собственост може да защити инвестициите, направени в разработването на софтуер и да осигури допълнителни печалби от прилагане на различни бизнес модели на лицензиране на софтуер;
• събитието е и за всички онези, работещи в софтуерния бизнес, които искат да защитят своите продукти, които искат да предотвратят незаконно и неправомерно използване на техния софтуер и които искат да намерят най-добрия модел за печалба не само от конкретния продукт, но и то правата, които възникват по отношение на него и които гарантира системата на интелектуалната собственост.

Събитието е безплатно, но със задължителна регистрация - https://goo.gl/forms/9Y1tYgewst8QQO142


КОГА: 31.05.2018

МЯСТО: Smart Space - coworking space, Mladost 1, ul. Andrey Saharov 16

ВХОД: СВОБОДЕН

Миглена Молхова-Владова

Миглена Молхова е специалист по интелектуална собственост, д-р по икономика. Има над 20 публикации в областта на интелектуалната собственост, и по-конкретно закрилата на софтуер и бази данни. Работила е по над 10 европейски проекта в различни области – образование, ИКТ, медии, включващи и разработване на софтуер за специфични цели. Член е на Европейската мрежа на преподавателите по интелектуална собственост и на Международната асоциация за напредък в преподаването и изследователската работа в областта на интелектуалната собственост.