BETA

Събития
Конференция ЕЛЕКТРОНИКА 2020
Конференция ЕЛЕКТРОНИКА 2020


В Националния Дом на Науката и Техниката София, ул. Раковски №108 в София, ще се проведе Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2020 (IEEE Conference Record Number 50406). По време на конференцията е организирана изложба и студентски кариерен форум. Работни езици на конференцията са български и английски.

Организатори са
Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),
Техническия университет – София,
IEEE българската секция,
и Факултета по Електронна техника и технологии при ТУ – София

със съдействието на:
Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България,
Българската академия на науките (БАН),
Университетът по приложни науки – Офенбург,
Техническият университет в Рига,
VDE – Германия и
водещи фирми в областта на електрониката.

Одобрените доклади, изпълняващи изискванията на конференцията ще се публикуват в IEEE Xplore® Digital Library.

Авторите са поканени да изпратят доклади по посочените по-долу теми. Всеки автор може да участва в най-много три доклада. Две страници разширено резюме за всеки доклад трябва да бъде подадено заедно със заявката за участие. Приетите и представени доклади ще бъдат публикувани в CD сборник на конференцията и предадени на цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus и Web of Science.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Биомедицинско инженерство
 • Схеми и системи
 • Образователни технологии
 • Измервания в електрониката
 • Индустриална електроника
 • Информационни и комуникационни технологии
 • Микроелектроника и оптоелектроника
 • Силова електроника
 • Мехатронни системи
 • Нови материали
 • IoT приложения

Сайт на ЕЛЕКТРОНИКА 2020:
https://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=28

Покана за ЕЛЕКТРОНИКА 2020:
http://ceec.fnts.bg/documents/2020_ELECTRONICA_INVITATION_bg.pdf


КОГА: 14.05.2020

МЯСТО: НДНТ

ВХОД: СВОБОДЕН