BETA

Събития
Конференция ТЕЛЕКОМ 2017
ПРЕДСТОЯЩИ Събития

ПРЕДСТОЯЩИ Обучения

Конференция ТЕЛЕКОМ 2017


Предстоящата юбилейна национална конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ 2017 е 25-та поред и ще се проведе на 26 и 27 октомври 2017 г. за осма поредна година в Националния дом на науката и техниката (НДНТ) в София на ул. Раковски № 108.

От 1992 до 2009 г. националната конференция ТЕЛЕКОМ се провежда в Международния дом на учените (МДУ) "Фр. Жолио-Кюри", гр. Варна с активната подкрепа на тогавашния Комитет по пощи и далекосъобщения, Българската телекомуникационна компания и на научните организации и техническите университети в областта на телекомуникациите.

От 1994 г. Конференцията се провежда ежегодно, като целта е да се създадат условия, възможности и среда на специалистите от различните области на телекомуникациите за обмен на знания, опит и идеи.

ОРГАНИЗАТОРИ

Федерация на научно-техническите съюзи (ФНТС), Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисия за регулиране на съобщенията, Технически Университет - София, ТУ-София Факултет по телекомуникации, ТУ-София Факултет за френско обучение по електроинженерство, Съюз на учените в България, Асоциация "Телекомуникации"

Информация на: http://ceec.fnts.bg/telecom/

Регистрация: http://ceec.fnts.bg/telecom/paper_info.html

 


КОГА: 26.10.2017

МЯСТО: НДНТ, ул. Раковски № 108

ВХОД: 100