BETA

Събития
МОДУЛ: IT Project Management - октомври 2018
ПРЕДСТОЯЩИ Събития

ПРЕДСТОЯЩИ Обучения

МОДУЛ: IT Project Management - октомври 2018


Модулът „IT Project Management“ ви дава  познания за говорене пред публика, работа в екип,  и управление на конфликти. По време на този модул ще се запознаете с основните ценности и принципи на Agile методологиите и практическото им приложение в разработката на софтуер – как те да се прилагат към проекти с голям мащаб.
Модулът започва с курс по “Soft Skills“. Основната му цел е да послужи като въведение в т.нар. „меки умения“ чрез лекционни материали и с множество практичеки упражнения, целящи излизане от зоната на комфорт и подобряване уменията за общуване, свързани с личностното развитие и усвояване техники за управление на времето.
Следва курс по основи и принципи на методологията Agile – “Agile Software Development”, който ще ви запознае с основните ценности и принципи на Agile и практическото им приложение в разработката на софтуер. Ще се разгледа Agile във всички етапи от разработката на един софтуерен продукт и начините да се прилага към проекти с голям мащаб.
Oбучението завършва с курс разглеждащ по-конкретно най-разпространената процесна рамка от семейството на Agile методологиите, а именно „Scrum Software Development”. Ще се разгледат всички нейни компоненти като роли, артефакти, събития, както и най-често срещаните грешки, водещи до провал на Scrum в даден проект, екип или организация.

Цена за присъствена форма на обучение: 430 лв.

Цена за онлайн форма на обучение: 380 лв.

Своето участие може да заявиш от тук.


КОГА: 17.10.2018

МЯСТО: жк Изгрев, ул. Тинтява 15-17

ВХОД: 430/380 лв.

Майк Рам и Петър Попов

Майк Рам е дългогодишен ИТ специалист, работил като софтуерен инженер, бизнес анализатор и мениджър на проекти. Създател на консултантска и обучителна компания РамСофт, както и на школата по презентационни умения “По стъпките на Дракона“. От над 10 години Майк преподава комуникационни и презентационни умения, управление на проекти, управление на времето и лична продуктивност.
Майк е бил ментор-доброволец към „Джуниър Ачийвмънт България“ и лектор в авторитетни конференции като “E-Manager”, „SEO конференция“ и „Ninja Presenter”. Участва като съавтор в книгата за личен брандинг и блогване „Блогопедия“ и в книгата „100 маркетинг приказки“.

Петър Попов е в IT бранша от близо 20 години, като през последните 9 се занимава с въвеждането и прилагането на Agile методологии в компании като Cisco, Skyscanner, OSI и други. Разработил е редица методи и инструменти за прилагането на Agile в големи програми. Някои от посоките, в които е специализирал, включват: описване, разбивка и приоритизиране на изискванията към продукта; оценка на работата, планиране, синхронизиране и следене на големи Agile програми; методи за измерване и анализ на прилагането на Agile методологии и резултатите от тях; откриване, анализ и решаване на проблеми и оптимизация на системи от екипи и външни фактори. В последните години Петър се фокусира върху Soft skills като коучинг, менторинг, фасилитиране, организационна култура, екипна динамика, управление на конфликти, обратна връзка и др., които са неделима част от успешната работа на един Agile Coach и изобщо на агенти на промяната.