BETA

Събития
Симпозиум за електрически апарати и технологии SIELA 2018
ПРЕДСТОЯЩИ Събития

ПРЕДСТОЯЩИ Обучения

Симпозиум за електрически апарати и технологии SIELA 2018


XX-то юбилейно издание на симпозиума за електрически апарати и технологии SIELA 2018

Международният симпозиум за електрически апарати и технологии SIELA ще се състои за 20-и път от 3 до 6 юни 2018, в хотел "България", Бургас. Събитието се организира от Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), Технически университет - София и българската секция на IEEE.

В рамките на симпозиума учени и експерти ще обменят опит и информация за нови разработки, тенденции и приложения в областта на електрическите апарати и технологии. Целита на форума е да стимулира установяването на контакти и партньорства, най-вече между представители на индустрията и научните среди.

Основни тематични направления на SIELA 2018 ще бъдат новите материали и технологии, апарати ниско и високо напрежение, сензори, силова електроника, трансформатори, електрически машини и задвижвания. По време на симпозиума ще бъдат обсъдени и търсени решения за възобновяема енергия и анализ на качеството на електроенергията, както и иновативни приложения в областта информационни, компютърни и комуникационни технологии.

Информация на: http://siela.tu-sofia.bg и на адреса на СЕЕС на: http://ceec.fnts.bg/news.html

Покана за участие: http://ceec.fnts.bg/documents/2018_SIELA_call.pdf


КОГА: 03.06.2018

МЯСТО: хотел "България"

ВХОД: 200