BETA

Събития
ПРЕДСТОЯЩИ Събития

Защита на връзката между два компютъра


Компютърната сигурност е като верига от много пръстени, която се къса, щом най-слабият пръстен поддаде. Единият от всички пръстени е защитата на връзката между два компютъра.

Заповядайте на 30ти ноември 2019, събота, от 15ч в НТС-Варна, ул. „Цар Симеон I“ №25, стая 509 за да видите: Как съврър за уеб страници или електронна поща може да обяви, че поддържа защитена връзка. След като се направи обявлението, компютри свързащите със сървъра няма да се опитват да осъществят незащитена връзка, ако защитена връзка не може да се установи. Как да си набавим сертификат (удостоверение) на аванта за удостверяване на сървър? Как да различим слабо защитена връзка от добре защитена връзка? С времето някои шифри за защита на връзката се оказват с пропуски, появяват се по-добри. Това предполага сървърите да се осъвременяват периодично. Добра ли е защитата на връзката към сървърите на държавни институции? Въведение в понятията сертификат, „Transport Level Security“, шифър, „Strict Transport Security“, DNSSEC, списъци на сървъри предоставящи защитена връзка, CAA DNS записи.

Входът е свободен.

Очаква се посетителите да имат различно ниво и представените теми ще бъдат за някои нови, а за други повторения. Целта е всеки да обогати своите познания, без да се навлиза в прекалени подробности. Изложението ще бъде най-много час и половина и след това ще има време за въпроси. Използвайте възможността да се запознаете с хора със сходни интереси, при събития гледани на запис това не може да се случи. При въпроси пишете на tls@bapha.be


КОГА: 30.11.2019

МЯСТО: Варна, ул. „Цар Симеон I“ №25, стая 509 (НТС)

ВХОД: СВОБОДЕН

Дилян Палаузов

0