BETA

Обучения
C++ Advanced - януари 2019
ПРЕДСТОЯЩИ Събития

HackConf 2019
ДАТА: 11.10.2019

ПРЕДСТОЯЩИ Обучения

C++ Advanced - януари 2019


Курсът навлиза в спецификите на езика C++ и разглежда по-сложни тематики като пойнтери и управление на паметта. Ще се запознаете със създаването на класове и методи към тях, както и с основите на обектно ориентираното програмиране през погледа на C++, създаване на конструктори и деструктори. Не на последно място ще придобиете умения да подреждате правилно кода в големи по обем проекти.

Записването за курса е от тук и е отворено до 20-ти януари.


КОГА: 22.01.2019

МЯСТО: Софтуерен университет, жк Изгрев, ул. Тинтява 15-17

Скоро ще бъде обявен