BETA

Обучения
IPT курс: Програмиране с JAVA 8 - ново издание 2017
ПРЕДСТОЯЩИ Обучения

Introduction to React & Redux v2.0
ДАТА: 18.06.2018

ПРЕДСТОЯЩИ Стажове

QA Intern (Ecommerce systems)
ДАТА: 18.06.2018

IPT курс: Програмиране с JAVA 8 - ново издание 2017


IPT – Intellectual Products & Technologies записва участници за ново издание на традиционния си съботно-неделен курс за начинаещи Java разработчици.

Курсът (3 модула, 120 уч. ч.) осигурява солидна основа в обектно-ориентираната разработка на софтуер и практически умения за програмиране на езика Java™.

Включени са новостите в Java 8: ламбда изрази и поточно програмиране, както и generics, enumeration types, for-each цикъл, static import, autoboxing, методи с променлив брой аргументи, анотации, низове в switch, multi-catch, generics type inference, try с ресурси, New I/O 2 API, Fork/ Join Framework и др.

Обучението е практически ориентирано на базата на примери и задачи. Разглеждат се приложните библиотеки на Java (Java API) и автоматизирано генериране на код в среда за разработка Eclipse for Java EE, с цел бързо създаване на многослойни клиент-сървър приложения с MySQL/ PostgreSQL БД.

Курсът е насочен към мотивирани хора с амбиция за бърза професионална реализация като Java разработчици.

Преподавателят е Oracle/ OMG сертифициран специалист и има дългогодишен опит в провеждането на фирмени обучения за големи международни компании, а също и практически опит в управлението и разработката на бизнес софтуерни проекти (еGovernment, eLearning, GPS Tracking, WebTV, Web 2.0 Mashups, JavaScript Portlets).

Цена 235 лв за 1 модул (40 учебни часа). Цената е валидна до 31.01.2017 г.

За записване онлайн:
http://iproduct.org/schedule/

Можете да се свържете с нас на:
+ 359 2 973 38 38
office@iproduct.org
http://iproduct.org/


КОГА: 25.02.2017

МЯСТО: ул. Слатинска, бл. 44

Траян Илиев

Траян Илиев е Oracle® и OMG® сертифициран софтуерен разработчик с 14+ години опит в IT обучения. Редовен лектор на събитията, организирани от Bulgarian Oracle® User Group (BGOUG), Bulgarian Java User Group (BGJUG), jPrime и Voxxed Days конференции.