BETA

Обучения
Introduction to React & Redux v2.0
ПРЕДСТОЯЩИ Събития

ПРЕДСТОЯЩИ Обучения

Introduction to React & Redux v2.0


След успеха на първото React обучение TechHuddle Academy организира нов курс "Въведение в React и Redux", който ще стартира на 18.06.2018 г.

В него ще усвоите основите на React.js, JavaScript библиотека, която позволява на разработването на потребителски интерфейс посредством React Native както за уеб, така и за мобилни приложения.

Той е подходящ за програмисти с познания по HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.

Курсът ще се провежда два пъти седмично (всеки понеделник и сряда) от 19:00 до 21:00 ч. Продължителността му е 6 седмици. След приключването му участниците могат да положат изпит за получаване на сертификат за придобитите знания.

Цената на курса е 390 лв. с ДДС и се заплаща по банков път.

Можете да намерите повече информация и да се регистрирате за курса тук bit.ly/2L0kfun.


КОГА: 18.06.2018

МЯСТО: TechHuddle Academy

Lesson 1 / Day 1 
● React paradigm, theory and brief history ● Introducing the tools we will need to build React apps ● Creating a simple React component

Lesson 2 / Day 2 
● Introduction to JSX syntax ● JSX syntax deep dive ● Props deep dive ● Different ways to create component ● PropTypes

Lesson 3 / Day 3 
● One-way data flow ● Passing data from child to parent component ● Conditionally rendering elements in JSX ● Loading AJAX data from componentDidMount ● Rendering Data from API

Lesson 4 / Day 4 
● State ● Lifecycle methods

Lesson 5 / Day 5 
● React Forms ● Refs ● React Dev Tools ● Context API

Lesson 6 / Day 6 
● React Performance ● High order Component ● Render props

Lesson 7 / Day 7 
● React Router v4

Lesson 8 and 9 / Day 8 and 9 
● Introduction to Redux ● Redux architecture ● Redux data flow

Lesson 10 / Day 10 
● React and Redux ● Async Redux

Lesson 11 / Day 11 
● Testing React with Jest ● Testing Redux

Lesson 12 / Day 12 
● Preparation for the exam ● Creating a sample application

Lesson 13 / Day 13 
● Exam

Уилям Абуд

Уилям Абуд

Уилям Абуд работи като старши front-end разработчик и създава React приложения. В свободното си време обучава хора, които нямат никакъв опит в програмирането.