BETA

Обучения
Python Fundamentals
ПРЕДСТОЯЩИ Събития

Игрова Разработка
ДАТА: 22.06.2019

ПРЕДСТОЯЩИ Обучения

Python Fundamentals


TechHuddle Academy организира нов курс "Python Fundamentals", който ще стартира на 20.06.2018 г. В него ще усвоите основите на Python, един от най-бързо развиващите се програмни езици.

Той е подходящ за програмисти с познания и опит по който и да е програмен език и знания за основни програмни концепции и алгоритми.

Курсът ще се провежда два пъти седмично (всяка сряда и четвъртък) от 19:00 до 21:00 ч. Продължителността му е 8 седмици. След приключването му участниците могат да положат изпит за получаване на сертификат за придобитите знания.

Цената на курса е 390 лв. с ДДС и се заплаща по банков път.

Можете да намерите повече информация и да се регистрирате за курса тук bit.ly/2M78hPT.


КОГА: 20.06.2018

МЯСТО: TechHuddle Academy

Lesson 1/ Day 1

Intro to the Python ecosystem
● The most popular Python package manager● Python program and components ●Python syntax 

Lesson 2 / Day 2


● Setting up the tools needed for code writing ● Coding ● Running through the whole process – from text editor to remote repository

Lesson 3 and 4/ Day 3 and 4

● Datatypes ● Basic and advanced techniques for data manipulation

Lesson 5 / Day 5

● Python iterators and generators ● Code writing 

Lesson 6 / Day 6

● Decorators●Lambda anonymous functions ●Context managers

Lesson 7 and 8 / Day 7 and 8

● Object-oriented programming (OOP) concepts
● Inheritance 
● Special class methods

Lesson 9 / Day 9


● Code complexity ● Exception handling

Lesson 10 / Day 10 

● Efficiently debuggingany code

Lesson 11 / Day 11 

● Writing tests ● Test driven development (TDD) 

Lesson 12 / Day 12

● Exploring different test levels ● Most popular test frameworks

Lesson 13 and 14 / Day 13
 and 14

SQL and SQL syntax ● Relational database ● Object-relational mapping (ORM) ● Writing models and QuerySets

Lesson 15 / Day 15

● HTTP protocol ● REST architecture ● Flask framework ● Creating a simple API

Lesson 16 / Day 16

● Exploring Django framework ● Recreating the simple API

Lesson 17 / Day 17

● Exam 

Ростислав

Ростислав работи в сферата на информационните технологии от 15 години. От 5 години програмира с Python. Опитът му се простира в различни индустрии, проекти и инфраструктури. Работил е в множество екипи и е разработвал разнообразни софтуерни продукти.