BETA

Обучения
Курс за софтуерно тестване (QA)
ПРЕДСТОЯЩИ Събития

QA: Challenge Accepted 5.0
ДАТА: 13.04.2019

ПРЕДСТОЯЩИ Обучения

Курс за софтуерно тестване (QA)


Практически курс за софтуерно тестване (QA) и подготовка за работа като junior test engineer. Обучението е насочено към напълно начинаещи или такива с базови познания в областта на Quality Assurance.

Продължителността на курса по софтуерно тестване e 54 астрономически часа, провеждани 2 пъти седмично – сряда и петък от 19:00 до 22:00. Курсистите получават сертифитикат за професионални знания в областта на софтуерното тестване (QA).

Начална дата: 21.03.2018 г. с ограничени места!

Курсът е отворен и може да се запишете ТУК.

 


КОГА: 21.03.2018

МЯСТО: ул. Акад. Борис Стефанов №35, South Mall

Теоретични занимания:

Въведение в софтуерното тестване.
Основни принципи в софтуерния процес.
Етапи в софтуерния процес.
Процеси по разработка на софтуерни продукти и методологии.
Нива на тестване
Видове тестване.
Жизнен цикъл на даден дефект.
Артефакти в софтуерния процес – тест план, тест стратегия, тест скриптове, тест сценарии, тест условия, тест процедура, тест сетове.
Статични и динамични техники в тестването.
Тулове използвани в софтуерния процес.
Системи за управление на тестови процес и дефекти.
Ръчно и автоматично тестване. Предимства и недостатъци.

Практически занимания:

Анализ на спецификационни документи(бизнес и технически изисквания).
Анализ на тестови условия.
Изготвяне на тест сценарии, тест скриптове, приемни критерии.
Приложение на статични и динамични тест техники с реални примери.
Анализ, описание, ретестване на дефекти.
Изготвяне на стратегия и подход при тестване на нова функционалност.
Изготвяне на стратегия и подход при тестване на съществуваща функционалност.
Тестови процес с Agile методология.
Анализ на резултати от тестване.
Преценка на качеството на продукта към отправен момент.
Работа със система за управление на дефекти.

Ани Басмаджиян

Ани Басмаджиян

Ани Басмаджиян има над 5 години практически опит в областта на софтуерното разработване. Натрупала е опит като тестер в различни сфери на софтуерния бранш – тестване на UI компоненти, ММO игра, авиационен софтуер, уеб базирана платформа за финансова търговия, приложения за мобилни устройства(Android, iOS), разработване, изпълнение и поддръжка на автоматични тестове. Понастоящем работи в Avus Capital Ltd. Занимава се с обучението и въведението на новопостъпилите тестери в работния процес. Координира QA екипа с останалите екипи и процеси.

Бакалавърска и магистърска степен по специалност “Компютърни системи и технологии” към Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт на Техническия Университет София.
Сертифицирана по „ISTQB Certified Tester – Foundation Level“, „ISTQB Certified Tester – Advanced Level“, „ISTQB Certified Tester – Manager Level“