BETA

Обучения
МОДУЛ: Blockchain Technology and Development - октомври 2018
ПРЕДСТОЯЩИ Събития

HackConf 2019
ДАТА: 11.10.2019

ПРЕДСТОЯЩИ Обучения

МОДУЛ: Blockchain Technology and Development - октомври 2018


Модулът "Блокчейн технологии и разработка" дава фундаментални познания по блокчейн технологии и криптовалути и умения за разработка на децентрализирани приложения в мрежата на Ethereum.

Модулът започва с натрупване на базови познания и практика по използването на криптовалути, разпределена икономика, блокчейн технологии, криптопортфейли, търговия с криптовалути, копане на криптомонети, умни договори и публично финансиране чрез ICO (initial coin offering).

Следва курс по основи и принципи на програмирането, който дава основа за по-нататъшно изучаване на блокчейн разработката на умни договори. Курсът обхваща базово програмиране: работа с данни, условни конструкции, цикли, масиви, речници, класове и обекти.

Крайната цел на модула "Блокчейн технологии и разработка" е да се изградят базови умения за smart contract програмиране и разработка на разпределени блокчейн приложения в мрежата на Ethereum с езика Solidity. Изучават се принципите на разработка на smart contracts, публикуване и изпълнение на умни договори, дефиниране на smart contract, работа с данни, писане на програмна логика, работа със събития и осигуряване на сигурността на приложенията с умни договори.

Най-добрите участници, завършили с отличие модула "Блокчейн технологии и разработка", ще добият една от най-скъпо платените професии в софтуерната индустрия - Junior Blockchain Developer.

Модулът се състои от три курса: Въведение в Blockchain технологиятаFundamentals of Programming (with C#) и Smart Contract Development with Solidity.

Цена за присъствена форма на обучение: 480 лв.

Цена за онлайн форма на обучение: 400 лв.

Заяви своето участие тук.


КОГА: 03.10.2018

МЯСТО: жк Изгрев, ул. Тинтява 15-17

Венцислав Иванов и Михаел Младенов

Венцислав Иванов
Венцислав открива страстта си към осигуряването на качеството на софтуера и записва направлението "Осигуряване качеството на софтуера и автоматизирано тестване". Завършва направлението с отличен. В последната една година се занимава с автоматизация на тестването в уеб среда.

Михаел Младенов
Михаел Младенов се занимава с инвестиции в Blockchain проекти и търговия на криптовалути. Има над тринадесетгодишен опит като програмист, като от 2009 г. до 2017 г. ръководи дигитална агенция с клиенти в над десет държави. Възпитаник е на Rotterdam School of Management (Нидерландия) и Smith School of Business (Канада) – с магистратури по „Стратегическо управление“ и „Финанси и инвестиции“. Златен медалист е на Шестата международна олимпиада по роботика в Дижон, Южна Корея.