BETA

Обучения
МОДУЛ: DevOps - септември 2018
ПРЕДСТОЯЩИ Събития

SQL Server 2019 Discovery Day
ДАТА: 13.06.2019

ПРЕДСТОЯЩИ Обучения

МОДУЛ: DevOps - септември 2018


Модулът „ DevOps“ ви дава познания относно виртуализация, контейнеризация и автоматизация на основни процеси.
Модулът започва с курс по “DevOps Basics“. Основна цел на курса е да послужи като въведение в света на DevOps в Linux среда. Това ще бъде постигнато чрез въведение в дисциплината, подкрепено от теоретично и практическо запознаване с някои от често използваните инструменти, стоящи в основата на повечето DevOps практики.
В допълнение ще бъде засегната работата с облачната платформа на Amazon и комбинирането ѝ с разгледаните инструменти.
Следва курс по основи и принципи на DevOps – “DevOps Fundamentals”, който ще надгради и разшири уменията в тази среда, като към вече познатите практики и инструменти ще бъдат със задълбочено изучаване или предствяне на нови такива. 

Цена за присъствена форма на обучение: 280 лв.

Цена за онлайн форма на обучение: 250 лв.

Заяви своето участие от тук.


КОГА: 28.09.2018

МЯСТО: жк Изгрев, ул. Тинтява 15-17

Димитър Захариев

Димитър Захариев
Димитър Захариев е ИТ ентусиаст с интереси в различни направления, като безспорно важно място в сърцето му е отредено на технологиите с отворен код. Професионалният му опит включва вече повече от 15 години, за които е изминал целия път от сглобяването на компютри до консултантската дейност. По-голямата част от опита му включва работа в хетерогенна среда. Стреми се да надгражда знанията си, като експериментира с различни постановки в домашната си лаборатория.
В момента работи като BI/DI консултант в местна българска компания, която е основен доставчик на решения, базирани на платформата SAP BusinessObjects BI за финансови институции, застрахователни компании и др. В допълнение има опит и със сходни решения, предлагани от други доставчици, като Oracle, Microsoft, IBM, и Tableau. По отношение на технологиите с отворен код се опитва да бъде в крак с последните новости около Talend, Pentaho, CloverETL, и др.