BETA

Обучения
МОДУЛ: Python Development - октомври 2018
ПРЕДСТОЯЩИ Обучения

МОДУЛ: Python Development - октомври 2018


Модулът Python Development дава структурирани и задълбочени знания по програмиране като стартира с извършване на най-простите логически операции и приключва със съдаването на собствени динамични уеб приложения.

Курсът "Programming Basics" дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else) и цикли (for, while, do-while).

Следващия курс "Python Fundamentals" ще ви запознае с базови техники и инструменти за практическо програмиране отвъд писането на прости програмни конструкции. Обучението обхваща работа с функции с параметри и връщана стойност, използване на дебъгер за проследяване изпълнението на кода и намиране на грешки, обработка на поредици елементи чрез списъци, използване на колекции, работа с речници и асоциативни масиви за обработка и съхранение на двойки {ключ - стойност}, работа със стрингове и текстообработка. Наред с техниките за програмиране курсът развива алгоритмично мислене и изгражда умения за решаване на задачи чрез работа върху стотици практически упражнения. Всички задачи за упражнения и домашни се оценяват в реално време с автоматизираната SoftUni online judge система.

В третия - финален курс ще приложите всички натрупани знания до момента и ще създавате напълно функционални уеб приложения докато опознавате "Django Framework" - най-използваната програмна рамка помагаща на уеб разработчиците използващи Python. Ще се запознаете с всички нейни компоненти и възможности, свързването към база данни и разбирасе с CRUD и REST моделите.

Цена за присъствена форма на обучение: 370 лв.

Цена за онлайн форма на обучение: 320 лв.

Заяви своето участие тук.


КОГА: 06.10.2018

МЯСТО: жк Изгрев, ул. Тинтява 15-17

Инес Иванова

Инес има голям опит като трейнър в различни курсове на СофтУни и демонстрира завидни качества в областта на педагогиката. В началото в СофтУни се записва с цел да придобие основни познания в програмирането, но се запалва до такава степен, че само няколко курса след това вече работи като Front-End Developer към стартъп компания в областта на Data Science. Най-богат опит има в езиците Python, C#, ТypeScript (Angular 5), a от скоро развива уменията си и в C++.