BETA

Обучения
Обучение за работа с Tableau
Обучение за работа с Tableau


Искате да придобиете познания в областта на визуалните анализи и да усвоите умения за работа с едно от най-разпространените business intelligence решения в света? Включете се в нашето онлайн практическо обучение за работа с Tableau.

Период на провеждане: 1 - 3 декември (3 дни) от 10 до 17 ч.

Повече информация и регистрация: https://team-vision.bg/obuchenie-za-rabota-s-tableau/

 

Какво ще научите в този курс?

Tableau е едно от най-бързо развиващите се и използвани в световен мащаб софтуерни решения за визуализация и анализ на данни. Лесния за навигация интерфейс на решението и богатия избор от инструменти за работа с данни, го превръщат в предпочитано BI решение за потребители от различни сфери. Tableau помага на над 86 000 компании по света да видят, разберат и използват данните си по нов начин.

В рамките на този курс ще усвоите и затвърдите ключови умения за работа с Tableau като:

  • Свързване и съвместно използване на данни от множество разнообразни източници;
  • Изграждане и използване на различни типове интерактивни визуализации на данни, като хистограми, топлинни карти, площ диаграми, bubble chart, комбинирани графики, графики с двойна ос, кодиране с размер и цвят и др.;
  • Изграждане на сложни визуални анализи и прогнози, базирани на данните;
  • Създаване на свързани интерактивни графики и работни табла и много други.

Курсът ще ви запознае подробно с основните функционалности, предназначение и добри практики за работа с Tableau, а включената практическа част ще ви даде възможност незабавно да приложите всичко научено под напътствията на нашите сертифицирани Tableau експерти.


КОГА: 01.12.2021

МЯСТО: онлайн

Въведение

Общо представяне и първи стъпки с Tableau. Терминология и интерфейс на системата. Основни направления за работа с Tableau. Споделяне на изградени визуализации.

Свързване към данни

Първи стъпки при работата с данни. Връзки към данни, източници на данни и екстракти от данни. Свързване на таблици от един или различни източници (Join), както и свързване на еднотипни таблици (Union). Смесване на данни от различни източници (Data Blending).

Визуални анализи с Tableau

Първи стъпки с визуалните анализи. Типове мерки и дименсии и работа с тях. Задълбочени анализи (Drill Down) и Йерархии. Сортиране, групиране, филтриране, форматиране и групи стойности (Data Sets). Параметри и възможности на аналитичното меню (Analytics Pane).

Работни табла (Dashboards) и Stories

Първи стъпки с Dashboards и Stories в Tableau. Изграждане на Dashboards и дефиниране на интерактивни връзки и действия в тях.

Калкулации

Първи стъпки при работа с Калкулации. Различни типове калкулации - агрегирани, логически, числови, калкулации с данни и низове от данни. Таблични калкулации.

Карти

Първи стъпки при работа с Карти. Дефиниране на собствени географски обекти и други възможности при работата с геоданни в Tableau.

Следващи стъпки