BETA

Обучения
Основи на работата с Tableau – практическо обучение
Основи на работата с Tableau – практическо обучение


Искате да придобиете познания в областта на визуалните анализи и да усвоите умения за работа с едно от най-разпространените business intelligence решения в света? Включете се в нашето 3-дневно практическо обучение за работа с Tableau.

Период на провеждане: 22 - 24 февруари 2023 г.

Продължителност: 3 дни (10.00 – 16.00 ч.)

Такса за участие: €360 (без ДДС) / участник

За повече информация и записване: https://team-vision.bg/obuchenie-za-rabota-s-tableau/

Tableau е едно от най-бързо развиващите се и използвани в световен мащаб софтуерни решения за визуализация и анализ на данни. Лесния за навигация интерфейс на решението и богатия избор от инструменти за работа с данни, го превръщат в предпочитано BI решение за потребители от различни сфери. Tableau помага на над 86 000 компании по света да видят, разберат и използват данните си по нов начин.

В рамките на този курс ще усвоите и затвърдите ключови умения за работа с Tableau като:

 • Свързване и съвместно използване на данни от множество разнообразни източници;
 • Изграждане и използване на различни типове интерактивни визуализации на данни, като хистограми, топлинни карти, площ диаграми, bubble chart, комбинирани графики, графики с двойна ос, кодиране с размер и цвят и др.;
 • Изграждане на сложни визуални анализи и прогнози, базирани на данните;
 • Създаване на свързани интерактивни графики и работни табла и много други.

Курсът ще ви запознае подробно с основните функционалности, предназначение и добри практики за работа с Tableau, а включената практическа част ще ви даде възможност незабавно да приложите всичко научено под напътствията на нашите сертифицирани Tableau експерти.


КОГА: 22.02.2023

МЯСТО: ONLINE

Въведение

 • Общо представяне и първи стъпки с Tableau
 • Терминология и интерфейс на системата
 • Основни направления за работа с Tableau
 • Споделяне на изградени визуализации и др.

Свързване към данни

 • Първи стъпки при работата с данни
 • Връзки към данни, източници на данни и екстракти от данни
 • Свързване на таблици от един или различни източници (Join), както и свързване на еднотипни таблици (Union)
 • Смесване на данни от различни източници (Data Blending) и др.

Визуални анализи с Tableau

 • Първи стъпки с визуалните анализи
 • Типове мерки и дименсии и работа с тях
 • Задълбочени анализи (Drill Down) и Йерархии
 • Сортиране, групиране, филтриране, форматиране и групи стойности (Data Sets)
 • Параметри и възможности на аналитичното меню (Analytics Pane) и др.

Работни табла (Dashboards) и Stories

 • Първи стъпки с Dashboards и Stories в Tableau
 • Изграждане на Dashboards и дефиниране на интерактивни връзки и действия в тях и др.

Калкулации

 • Първи стъпки при работа с Калкулации
 • Различни типове калкулации - агрегирани, логически, числови, калкулации с данни и низове от данни
 • Таблични калкулации и др.

Карти

 • Първи стъпки при работа с Карти
 • Дефиниране на собствени географски обекти и други възможности при работата с геоданни в Tableau и др.

Следващи стъпки