BETA

Обучения
Програмиране 101 с Python
ПРЕДСТОЯЩИ Събития

QA: Challenge Accepted 5.0
ДАТА: 13.04.2019

ПРЕДСТОЯЩИ Обучения

Алгоритми
ДАТА: 31.01.2019

Програмиране 101 с Python


Започва шестото издание на курсовете "Програмиране 101" в залата на HackBulgaria!

От днес до 1-ви март ще бъде отворено кандидатстването за курса, който ще стартира на 12-ти март. 

“Програмиране 101 с Python” е за онези от вас, които имат базовите познания по програмиране и желаят да започнат работа в ИТ сферата като стажанти или junior програмисти. 

Може да кандидатства всеки, който:

  • има основни познания по програмиране, без значение с какъв език

  • разбира основни езикови конструкции и може да завърти вложен цикъл

  • има познания за базисни алгоритми и структури от данни

  • чете английски език без проблем

  • е постоянен и има време и желание да се посвети на интензивен курс

 

Нашата мисия е да подготвим и окажем допълнително съдействие на курсисти, които ще започнат своята първа работа.

Курсът е с продължителност 3 месеца. Броят занятия на седмица се редуват както следва: 2 пъти, 3 пъти, 3 пъти, 2 пъти през седмица и тн. Занятията траят по 4 часа.

Повече за курса и кандидатстването вижте на: https://hackbulgaria.com/courses/programming-101-python-6/


КОГА: 12.03.2018

МЯСТО: HackBulgaria

Хак България

Хак България е школа по програмиране, която дава нужната практическа и теоритична подготовка за започване на работа. Моделът за учене и преподаване стъпва върху обърнатата класна стая - писането на код е задължение, а лекциите са за домашно.