BETA

Обучения
ПРЕДСТОЯЩИ Събития

Polyglot 4 KOTLIN
ДАТА: 16.10.2024

Първи стъпки в графичния дизайн в гр. София, Пловдив и Варна


Първи стъпки в графичния дизайн” е основополагащ курс на SoftUni Kids в сферата на дигиталните изкуства. Той има за цел да обхване децата, които имат интерес към визуалното творчество, включващо рисуване и технологии. За целите на курса е избран софтуера Paint 3D, който е подходящ за напълно начинаещи творци. В рамките на този модул, децата постепенно ще се запознаят с основните понятия за смесване на цветове, композиция, дълбочина и перспектива, векторни и растерни изображение, шрифт и 3D текст, текстури. Децата ще изградят умения за създаване на двуизмерни, триизмерни обекти и добавена реалност. На второ място децата се учат на активно общуване в група и работа в екип – принципи, които са заложени в цялостната програма на обучението в SoftUni Kids.

За кого е подходящ?

Модулът е подходящ за напълно начинаещи с интерес към рисуването или създаването на триизмерни обекти; необходимо е децата да могат да четат и пишат. Курсът е предназначен за две възрастови групи - 2-3 клас и 4-6 клас.

Кога и къде се провеждат занятията?

Обучението се провежда в рамките на 2 астронимически часa, веднъж седмично в продължение на 8 седмици.

Почивни дни за групите в София учебна зала СофтУни - 29/02/2020. 
Почивни дни за групите в София учебна зала Център - 1/03/2020.
Почивни дни за групите в Пловдив - 29/02/2020.

Допълнителна информация:

В деня на първото занятие на вашето дете ще имаме нужда от два подписани и попълнени екземпляра на договор за обучение в SoftUni Kids. Ще получите договора на имейл адреса ви, след заплащането на обучението. Може да го разгледате от тук.

Запазването на място става единствено след успешно заплащане.

Крайният срок за записване за групите през януари в София е 27/01/2020 23:59:00 включително.
Крайният срок за записване за групите през февруари в София е 11/02/2020 23:59:00 включително.
Крайният срок за записване за групите през февруари във Варна е 03/02/2020 23:59:00 включително.
Крайният срок за записване за групите през февруари в Пловдив е 27/01/2020 23:59:00 включително.

SoftUni Kids осигурява необходимата техника.

*При записване на второ дете получавате 20% отстъпка от втората такса.

*Занятията стартират при сформиране на група.

Записванията са от тук: https://kids.softuni.bg/courses/first-steps-in-graphic-design.


КОГА: 01.02.2020

МЯСТО:

Обучението на децата се състои от 8 занятия с двучасова продължителност на всяко едно от тях, което включва основни правила и практическа част.

Занятие 1: Игри за запознаване и работа в екип. Въведение във функционалностите на графичен редактор Paint 3D

Занятие 2: Рисуване на изображения със свободна ръка - двуизмерно изображение, векторно и растерни изображение – понятиен апарат

Занятие 3. Основни цветове в RGB цветова палитра и основни цветове в реалния свят

Занятие 4: Видове изображения, файлови формати за изображения

Занятие 5: Композиция, текст, шрифт, цвят и размер на шрифта

Занятие 6: Добавена реалност

Занятие 7: Презентационни умения

Занятие 8: Работа по финален проект и презентирането му пред аудитория